Ini ialah Borang Pendaftaran Syarikat.
Ia wajib diisi oleh mana-mana syarikat sebelum membuat permohonan Sijil HALAL MALAYSIA.
Sila penuhkan semua ruangan kosong di bawah seterusnya klik pada butang Daftar/Register


 
Nama Syarikat :
No. Pendaftaran Syarikat :
Status Syarikat :
Bumiputra
Bukan Bumiputra
Alamat Syarikat :Poskod :
       Bandar :
Negeri :
Daerah :
No. telefon :
No. Faksimili :
Jenis Perniagaan :
Pengeluaran
Kontrak Pengeluaran
Dagangan
Jenis Industri :
Industri Kecil
Industri Kecil Sederhana
Multinasional
Jenis Produk :
Produk Makanan
Produk Gunaan Islam
Hasil Jualan Setahun RM :
(eg: 30,000,000.00)
Keluasan Premis :
Kaki Persegi
URL Laman Web :
e-mel Syarikat :